Referencie

Divízia pozemných stavieb

 • Materská škola v meste Dobšiná
 • Materská škola v obci Rakúsy
 • Materská škola v meste Lučenec
 • Materská škola Bitúnková v meste Nové Zámky
 • Materská škola Cyrilometodská v meste Nové Zámky
 • Materská škola Gy. Széchenyiho v meste Nové Zámky
 • Materská škola v obci Jaklovce
 • Materská škola v meste Šurany
 • Materská škola v obci Rudlov
 • Materská škola v obci Strane pod Tatrami
 • Základná škola v meste Dobšiná
 • Administratívna budova spoločnosti VSE Holding
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čaňa
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Moldava nad Bodvou
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Veľký Meder
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Divín
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná
 • Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Veselé
 • Priemyselná hala spoločnosti Wink Trade
 • Priemyselná hala spoločnosti MOPED -Slovakia
 • Priemyselná hala spoločnosti LEMAKOR
 • Priemyselná hala spoločnosti ECM System
 • Priemyselná hala spoločnosti VOKUMA
 • Priemyselná hala spoločnosti KOVOMAT – L
 • Priemyselná hala spoločnosti Izostav
 • Priemyselná hala spoločnosti ADIVIT
 • Priemyselná hala spoločnosti EKOBAL
 • Priemyselná hala spoločnosti Nancon International
 • Priemyselná hala spoločnosti Empire State Building
 • Priemyselná hala haly spoločnosti MBM – Group
 • Priemyselná hala spoločnosti ECM Systems
 • Priemyselná hala spoločnosti Vokuma
 • Obecný úrad v obci Pruské
 • Obecný úrad v obci Brzotín
 • Obecný úrad v obci Jasov
 • Kultúrny dom v obci Veľké Uherce
 • Kultúrny dom v obci Turňa nad Bodvou
 • Kultúrny dom v obci Veselé
 • Kultúrny dom v obci Jaklovce
 • Verejná budova v meste Dobšiná
 • Zberný dvor v obci Betliar
 • Zberný dvor v obci Drnava
 • Zberný dvor v obci Gemerská Ves
 • Zberný dvor v obci Kráľovce
 • Zberný dvor v obci Pobedim
 • Zberný dvor v obci Poráč
 • Zberný dvor v obci Skároš
 • Zberný dvor v obci Uhorská Ves
 • Zberný dvor v obci Vaďovce
 • Zberný dvor v obci Vavrečka
 • Zberný dvor v obci Vechec
 • Zberný dvor v obci Východná
 • Park Kendice I
 • Park Kendice II
 • Park Petrovany
 • Amfiteáter v obci Vysoká nad Uhom
 • Amfiteáter v obci Papín
 • Ihrisko v obci Papín
 • Ihrisko v obci Kráľovce
 • Divízia vodohospodárskych stavieb

  • Vodozádržné opatrenia v obci Vlachovo
  • Vodozádržné opatrenia v obci Vechec
  • Vodozádržné opatrenia v obci Smolenice
  • Vodozádržné opatrenia v obci Orechová Potôň
  • Vodozádržné opatrenia v obci Mojzesovo
  • Vodozádržné opatrenia v obci Lipovník
  • Vodozádržné opatrenia v obci Komjatice
  • Vodozádržné opatrenia v obci Jaklovce
  • Vodozádržné opatrenia v obci Jablonov nad Turňou
  • Vodozádržné opatrenia v obci Dubník
  • Vodozádržné opatrenia v obci Čaňa
  • Vodozádržné opatrenia v obci Sucha nad Parnou
  • Vodozádržné opatrenia v obci Hronovce
  • Odvádzanie vôd z povrchového odtoku v obci Jaklovce
  • Odvádzanie vôd z povrchového odtoku v obci Valaliky
  • Odvádzanie vôd z povrchového odtoku v meste Revúca
  • Kanalizácia v meste Veľký Meder
  • Kanalizácia v obci Nižná Boca
  • Kanalizácia Budkovce 1. stavba
  • Kanalizácia Budkovce 2. stavba
  • Kanalizácia Bunkovce
  • Kanalizácia Šarišské Čierne 1. Stavba
  • Kanalizácia Šarišské Čierne 2. stavba
  • Kanalizácia Nižná Rybnica 1. stavba
  • Kanalizácia Nižná Rybnica 2. stavba
  • Kanalizácia Vyšná Rybnica 1. stavba
  • Kanalizácia Vyšná Rybnica 2. stavba
  • Tlaková kanalizácia Šamudovce 1. stavba
  • Splašková kanalizácia Šamudovce 2. stavba
  • Kanalizácia Slavkovce 1. Stavba
  • Kanalizácia Slavkovce 2. stavba
  • Kanalizácia Laškovce 1. stavba
  • Riešenie odvodňovacích kanálov Drahňov
  • Zachytenie povrchových vôd Vechec
  • Projekt pozemkových úprav Čaklov – Jazierko
  • Požiarna nádrž Belá nad Cirochou
  • Protipovodňové opatrenia v obci Drietoma
  • Protipovodňové opatrenia v obci Rovné
  • Protipovodňové opatrenia v povodí toku Malina
  • Protipovodňové opatrenia v povodí Balážovho potoka
  • Spriechodnenie migračných bariér na rieke Poprad
  • Spriechodnenie migračných bariér na rieke Cirocha
  • Spriechodnenie migračných bariér na rieke Hornád

  Kontakt

  JMP Projekty s.r.o.
  Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
  IČO: 50979035, DIČ: 2120551576, IČ DPH: SK2120551576

  Adresa

  Duett business residence
  Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

  Telefón

  +421 918 290 172

  Email

  info@jmp.sk