Referencie

Divízia pozemných stavieb

 • Vodozádržné opatrenia v obci Vlachovo
 • Vodozádržné opatrenia v obci Vechec
 • Vodozádržné opatrenia v obci Smolenice
 • Vodozádržné opatrenia v obci Orechová Potôň
 • Vodozádržné opatrenia v obci Mojzesovo
 • Vodozádržné opatrenia v obci Lipovník
 • Vodozádržné opatrenia v obci Komjatice
 • Vodozádržné opatrenia v obci Jaklovce
 • Vodozádržné opatrenia v obci Jablonov nad Turňou
 • Vodozádržné opatrenia v obci Dubník
 • Vodozádržné opatrenia v obci Čaňa
 • Vodozádržné opatrenia v obci Sucha nad Parnou
 • Vodozádržné opatrenia v obci Hronovce
 • Odvádzanie vôd z povrchového odtoku v obci Jaklovce
 • Odvádzanie vôd z povrchového odtoku v obci Valaliky
 • Odvádzanie vôd z povrchového odtoku v meste Revúca
 • Kanalizácia v meste Veľký Meder
 • Kanalizácia v obci Nižná Boca
 • Kanalizácia Budkovce 1. stavba
 • Kanalizácia Budkovce 2. stavba
 • Kanalizácia Bunkovce
 • Kanalizácia Šarišské Čierne 1. Stavba
 • Kanalizácia Šarišské Čierne 2. stavba
 • Kanalizácia Nižná Rybnica 1. stavba
 • Kanalizácia Nižná Rybnica 2. stavba
 • Kanalizácia Vyšná Rybnica 1. stavba
 • Kanalizácia Vyšná Rybnica 2. stavba
 • Tlaková kanalizácia Šamudovce 1. stavba
 • Splašková kanalizácia Šamudovce 2. stavba
 • Kanalizácia Slavkovce 1. Stavba
 • Kanalizácia Slavkovce 2. stavba
 • Kanalizácia Laškovce 1. stavba
 • Riešenie odvodňovacích kanálov Drahňov
 • Zachytenie povrchových vôd Vechec
 • Projekt pozemkových úprav Čaklov – Jazierko
 • Požiarna nádrž Belá nad Cirochou
 • Protipovodňové opatrenia v obci Drietoma
 • Protipovodňové opatrenia v obci Rovné
 • Protipovodňové opatrenia v povodí toku Malina
 • Protipovodňové opatrenia v povodí Balážovho potoka
 • Spriechodnenie migračných bariér na rieke Poprad
 • Spriechodnenie migračných bariér na rieke Cirocha
 • Spriechodnenie migračných bariér na rieke Hornád
 • Divízia pozemných stavieb

  • Vodozádržné opatrenia v obci Vlachovo
  • Vodozádržné opatrenia v obci Vechec
  • Vodozádržné opatrenia v obci Smolenice
  • Vodozádržné opatrenia v obci Orechová Potôň
  • Vodozádržné opatrenia v obci Mojzesovo
  • Vodozádržné opatrenia v obci Lipovník
  • Vodozádržné opatrenia v obci Komjatice
  • Vodozádržné opatrenia v obci Jaklovce
  • Vodozádržné opatrenia v obci Jablonov nad Turňou
  • Vodozádržné opatrenia v obci Dubník
  • Vodozádržné opatrenia v obci Čaňa
  • Vodozádržné opatrenia v obci Sucha nad Parnou
  • Vodozádržné opatrenia v obci Hronovce
  • Odvádzanie vôd z povrchového odtoku v obci Jaklovce
  • Odvádzanie vôd z povrchového odtoku v obci Valaliky
  • Odvádzanie vôd z povrchového odtoku v meste Revúca
  • Kanalizácia v meste Veľký Meder
  • Kanalizácia v obci Nižná Boca
  • Kanalizácia Budkovce 1. stavba
  • Kanalizácia Budkovce 2. stavba
  • Kanalizácia Bunkovce
  • Kanalizácia Šarišské Čierne 1. Stavba
  • Kanalizácia Šarišské Čierne 2. stavba
  • Kanalizácia Nižná Rybnica 1. stavba
  • Kanalizácia Nižná Rybnica 2. stavba
  • Kanalizácia Vyšná Rybnica 1. stavba
  • Kanalizácia Vyšná Rybnica 2. stavba
  • Tlaková kanalizácia Šamudovce 1. stavba
  • Splašková kanalizácia Šamudovce 2. stavba
  • Kanalizácia Slavkovce 1. Stavba
  • Kanalizácia Slavkovce 2. stavba
  • Kanalizácia Laškovce 1. stavba
  • Riešenie odvodňovacích kanálov Drahňov
  • Zachytenie povrchových vôd Vechec
  • Projekt pozemkových úprav Čaklov – Jazierko
  • Požiarna nádrž Belá nad Cirochou
  • Protipovodňové opatrenia v obci Drietoma
  • Protipovodňové opatrenia v obci Rovné
  • Protipovodňové opatrenia v povodí toku Malina
  • Protipovodňové opatrenia v povodí Balážovho potoka
  • Spriechodnenie migračných bariér na rieke Poprad
  • Spriechodnenie migračných bariér na rieke Cirocha
  • Spriechodnenie migračných bariér na rieke Hornád

  Kontakt

  JMP Projekty s.r.o.
  Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
  IČO: 50979035, DIČ: 2120551576, IČ DPH: SK2120551576

  Adresa

  Duett business residence
  Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

  Telefón

  +421 918 290 172

  Email

  info@jmp.sk