JMP - komplexné riešenie
pre projektovanie, financovanie
a realizáciu projektov verejného
sektora

Trend z posledných rokov jasne naznačuje že PPP projekty (súkromno-verejné projekty) sú najideálnejším riešením v prípade zámeru výstavby a realizácie projektov verejného sektora. Vďaka ním je možné veľmi transparentnou a efektívnou cestou realizovať ciele spoločenských záujmov.

Prečo sú PPP projekty
správna voľba?

  • Použité prostriedky sa nezaratávajú do dlhu obce
  • Rovnomerné zaťaženie rozpočtu počas doby splácania
  • Zodpovednosť za realizáciu je počas celej doby projektu v rukách zhotoviteľa
  • Možnosť podstatne rýchlejšie realizovať projekty, ktoré by inak veľmi dlho čakali na pozornosť zo strany štátu
  • Rovnomerné mesačné splátky počas doby splácania
  • Jednoduchý a jasný postup naprieč prípravnými a realizačnými fázami

PPP projekty

prinášajú efektívne a inovatívne riešenia, úsporu finančných prostriedkov a času. Rýchlosť investície a realizácie sú spojené s okamžitým užívaním a vyšším komfortom stavieb. Dlhodobé udržiavanie v kvalitnom a bezproblémovom stave a mnoho ďalších výhod Vám prostredníctvom PPP projektov prináša spoločnosť JMP. Spolu so silnými partnermi predstavuje aj exkluzívny a unikátny model riešenia projektov pre samosprávy a to „projekty generujúce príjem“. V rámci finančných možností dokážeme namodelovať individuálne modely financovania na 3, 5, 7, 10 alebo 20 rokov.
JMP-projektova-cinnost
1

Projektová
činnosť

1. Projektová činnosť je prvým z benefitov ktorý vám spoločnosť JMP ponúka. V rámci spolupráce zabezpečíme prípravu podkladov ktoré budú v plnej miere spĺňať vaše požiadavky. Množstvo úspešných projektov nás radí na špičku na území Slovenska a Česka.
JMP-financovanie-projektu
2

Financovanie
projektu

2. Financovanie projektu je zabezpečené partnerskou bankovou inštitúciou. Hlavná výhoda je, že obstarávateľ / samospráva tak nie je zaťažená bankovým úverom. Obstarávateľ následne uhrádza celkovú cenu diela priebežne na základe efektívneho splátkového kalendára, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
JMP-stavebna-cinnost
3

Stavebná
činnosť

3. Stavebná činnosť ostáva tak isto pod dohľadom JMP. Tým že sa jedná o projekt na kľúč pre vás, je našou najdôležitejšou prioritou vaša spokojnosť. Stavbu chápeme ako najviditeľnejší krok pri ktorom si dáme záležať na výbere správnych postupov, stavebných materiálov a v neposlednom rade aj inovatívnych riešeniach.
prinášajú efektívne a inovatívne riešenia, úsporu finančných prostriedkov a času. Rýchlosť investície a realizácie sú spojené s okamžitým užívaním a vyšším komfortom stavieb. Dlhodobé udržiavanie v kvalitnom a bezproblémovom stave a mnoho ďalších výhod Vám prostredníctvom PPP projektov prináša spoločnosť JMP. Spolu so silnými partnermi predstavuje aj exkluzívny a unikátny model riešenia projektov pre samosprávy a to „projekty generujúce príjem“. V rámci finančných možností dokážeme namodelovať individuálne modely financovania na 3, 5, 7, 10 alebo 20 rokov.
Vďaka tejto metóde dochádza k významnému prepojeniu verejného a súkromného sektora a verejná sféra získava nové možnosti získania „know- how“ pri výstavbe a rozvoji. Zabezpečenie verejnej infraštruktúry a verejných služieb prostredníctvom súkromných firiem s využitím ich vlastných zdrojov a kapacít prináša do podnikateľského prostredia nový koncept spolupráce. Výsledkom využitia týchto zdrojov je obstaranie aktív a služieb pre samosprávy. Tieto významné investície predstavujú dlhodobé poskytovanie služieb. Zvyšovanie efektivity využívania financií na potreby občanov a skvalitňovanie života na Slovensku je jedným z pilierov PPP projektov.