Konštrukcie strojov

Čo ponúkame

Všeobecné konštrukčné práce

 • 3D/2D technická dokumentáciaModelovanie

Modelovanie

 • Jednotlivých časti
 • Vytváranie celkov (zostavy)

Simulácie navrhnutého dizajnu

 • Napäťové analýzy
 • Statické analýzy
 • Dynamické analýzy
 • Výpočet životnosti

Customizing

 • Prispôsobenie dizajnu na mieru podľa špecifikácii a potrieb zákazníka

Optimalizácia existujúceho dizajnu „redesign“

 • Úspora nákladov
 • Úspora výrobného času
 • Zjednodušenie montáže
 • Zvýšenie efektivity

Reverzné inžinierstvo

 • Vhodné pre servis a staré zariadenia
 • Inovácia pôvodného dizajnu, kde nie je dostupná výkresová dokumentácia

Referencie

 • Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre Francúzskeho zákazníka v období 2013 – 2015 v celkovom rozsahu 13 zariadení na výrobu a spracovanie  netkaných textílií v rôznych typových veľkostiach. Celkový rozpočet: 427 500 €.
 • Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre Francúzskeho zákazníka v období 2015 – 2017 v celkovom rozsahu 9 zariadení na výrobu a spracovanie netkaných textílií v rôznych typových veľkostiach. Celkový rozpočet: 400 000 €
 • Projekt pre Fínskeho zákazníka: vypracovanie kompletnej výkresovej a 3D dokumentácie pre zariadenie na odkaľovanie drevených vlákien vo viacerých veľkostiach. Celkový rozpočet 60 000 €.
 • Projekt pre Rakúskeho zákazníka: vypracovanie výkresovej a 3D dokumentácie. Celkový rozpočet 6000 €.
 • Projekt pre Rakúskeho zákazníka: vypracovanie výkresovej a 3D dokumentácie novej veľkosti časti stroja do papiernického priemyslu. Celkový rozpočet 1200 €.
 • Projekt pre Rakúskeho dodávateľa: vypracovanie layout výkresu a 3D modelu zariadenia na recyklovanie papiera. Simulácie zaťaženia na nohách stroja. Výpočet životnosti ložísk. Celkový rozpočet 1200 €.
 • Projekt pre Rakúskeho dodávateľa: vypracovanie 3D modelov a výkresovej dokumentácie novej veľkosti a zrkadlovej verzie pre zariadenie do papiernického priemyslu. Celkový rozpočet 7200 €.
 • Práca pre Dánskeho dodávateľa: Rôzne revízie, opravy, vylepšenia a tvorba výkresovej dokumentácie približne 20 strojov a ich modifikácií určených do potravinárskeho priemyslu. Celkový rozpočet 33 000 €.
 • Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre Rakúskeho zákazníka v rozsahu 7strojov pre spracovanie drevnej hmoty. Celkový rozpočet 400 000 €.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Rakúskeho zákazníka. Prototyp zariadenia pre granuláciu kovového odpadu s rôznymi modifikáciami. Celkový rozpočet 200 000 €.
 • Vypracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie pre Rakúskeho zákazníka. Rôzne verzie zariadení pre spracovanie a recykláciu kovového a biologického materiálu. Celkový rozpočet 45 000 €.
 • Vypracovanie výkresovej dokumentácie pre Rakúskeho zákazníka. Úprava a modifikácia zariadenia pre úpravu drevnej drviny. Celkový rozpočet 6000 €.
 • Výskumná a vývojová činnosť pre Rakúskeho zákazníka. Analýza existujúcich zariadení a návrhy vylepšení a potenciálnej redukcie nákladov na ich výrobu. Úprava výkresovej dokumentácie. Celkový rozpočet 30 000 €.
 • Vypracovanie výkresovej dokumentácie pre Talianskeho zákazníka. Zariadenia pre spracovanie potravín. Celkový rozpočet 30 000 €
 • Projekt reverzného inžinierstva pre Rakúskeho zákazníka. Vypracovanie kompletnej 3D – 2D výkresovej dokumentácie na základe presného merania jednotlivých dielov. Celkový rozpočet 6000 €.