KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE VAŠE VÍZIE

Spoločnosť JMP Vám prináša komplexnú realizáciu Vašich projektov počínajúc myšlienkou až po hotové dielo pripravené k spokojnému užívaniu.

V rámci projekcie pracujeme v dvoch hlavných, na sebe nezávislých divíziách, divízia projekcie pozemných stavieb a divízia projekcie vodohospodárskych stavieb, ktorými napĺňame Vaše predstavy o funkčných, moderných a efektívnych projektoch 21. storočia. Ľudský potenciál, sa stal naším hlavným kapitálom a preto v JMP kladieme výrazný dôraz na kvalitu ľudí, s ktorými spolupracujeme. Do nášho tímu si vyberáme najlepších stavebných inžinierov a architektov s ktorými sa snažíme posúvať látku štandardu projektov vyššie a vyššie.

Divízia projekcie pozemných stavieb

Pri nekompromisnom nastavovaní štandardu sme sa rozhodli, že Vám poskytneme to najlepšie, čo tento trh dokáže ponúknuť v oblasti projekcie, aby sme dokázali uspokojiť aj tých najnáročnejších klientov.

Divízia projekcie vodohospodárskych stavieb

V posledných rokoch majú mnohé mestá a obce problémy s povodňami, sú neodkanalizované, nemajú dostatočné kapacity pre spracovanie dažďovej vody a mnohé iné problémy, ktoré sú riešiteľné v rámci súčinnosti s našimi odborníkmi.

A. Environmentálne aspekty – Posudzovanie životného cyklu ( LCA )

Otázka environmentálnych aspektov je v rámci spoločnosti fenoménom, ktorý ovplyvňuje nielen životné prostredie ale výrazným vplyvom zasahuje aj do politického a spoločenského diania vo svete. Otázky súčasnej ale aj budúcej klímy sú hlavnou témou svetových summitov. Váš dlh voči prírode chceme splatiť za Vás našimi ekologickými riešeniami, ktoré zvýšia komfort Vášho žitia.

B. Sociálno kultúrne aspekty

Žijeme v spoločnosti, ktorá funguje nepretržite 24 hodín denne, 7 dni v týždni. Prostredie, ktoré sa nachádza okolo nás častokrát dotvára naše vnútorne nastavenie, premýšľanie, náladu či pocity. Pozitívne či negatívne myslenie je niekedy len obrazom miesta, v ktorom sa nachádzame. Veríme, že vy si zaslúžite to najlepšie pre Vašu celkovú psychickú aj fyzickú pohodu. Nedovolíme si zanedbať detaily, ktoré dotvoria to najpriaznivejšie prostredie pre Vás. JMP ponúka v tomto smere jednoduché riešenie : „uspokojíme sa len s tým najlepším.“ Základom našej práce sa preto stali dve hlavné sociálno kultúrne aspekty a to komfort a bezpečnosť.

C. Aspekty ekonomiky a managementu – Náklady životného cyklu (LCC)

Pri riadení procesov sa spoliehame na náš tím profesionálnych odborníkov v konkrétnych oblastiach. Hodnotu nášho ľudského kapitálu zameriavame na kvalitu bez kompromisov. Pripravujeme pre Vás preto nielen samotný projekt ale spolu s ním Vám pripravíme aj výšku nákladov životného cyklu počas 20, 50 …alebo x rokov. Pripravíme Vás na to, koľko investície si Váš projekt bude vyžadovať v rámci svojho životného cyklu pri správnych podmienkach. Aspektom ktorý je pre nás v tomto smere najdôležitejší je preto včasný a presný management a správa.

D. Aspekt Interakcie so zastavaným územím

Pri vymedzení zastavaného územia je dôležité nastaviť si parametre, ktoré sú dôležité pre funkčné, estetické a využiteľné projekty. Prostredie a jeho možnosti dotvárajú pri komplexnom riešení projektov v zmysle „od myšlienky po hotové dielo“ dôležitý vnem, ktorý sa zameriava na pohodu a zdraviu prospešné outdoorové prostredie. Dostatok vzduchu a zelene dotvárajú v rámci pracovného prostredia miesto, kde sa práca stáva menej stresujúcou aktivitou a produktivita ľudí stúpa v dôsledku priaznivých podmienok.

Kontakt

JMP Projekty s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO: 50979035, DIČ: 2120551576, IČ DPH: SK2120551576

Adresa

Duett business residence
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Telefón

+421 918 290 172

Email

info@jmp.sk